Nagroda Rektora "Laur Jagielloński"

Laureat: Marian Mrozek

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2011

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nagroda Rektora "Laur Jagielloński" przyznawana jest z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. Nagroda przyznawana jest w trzech dziedzinach naukowych: nauk humanistycznych, społecznych i prawnych; nauk medycznych; nauk ścisłych i przyrodniczych.