Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

Laureat: Sławomir Dinew

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2010

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Instytut Matematyczny PAN oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego przyznawana przez Instytut Matematyki PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne, za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom, które nie ukończyły 30 lat. Uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród.