Nagroda Naukowa tygodnika POLITYKA

Laureat: Piotr Niemiec

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2014

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Kapituła tygodnika POLITYKA

Dr hab. Piotr Niemiec został nagrodzony w kategorii nauki ścisłe, jednej z pięciu (obok nauk humanistycznych, społecznych, o życiu oraz technicznych), w których wyłania się laureatów Nagród Naukowych Polityki. Na łamach tygodnika w artykule poświęconym Laureatom czytamy: "(...) jest wśród laureatów i matematyk zajmujący się teorią w najczystszej postaci. Sam mówi, że poszukuje w matematyce piękna, więc przypomina to bardziej sztukę niż naukę, a on bardziej uważa się za artystę niż badacza." Dalej dodano jeszcze: " Topologia (...) należy do najbardziej wyrafinowanych dziedzin matematyki, ale dotyczy zagadnień związanych z deformowaniem czegoś, co rozumiemy intuicyjnie – przestrzeni. Znajduje ona także praktyczne zastosowania w fizyce, naukach komputerowych, robotyce, a nawet ekonomii. Doktor Niemiec jest topologiem niebywale uzdolnionym, samodzielnym i konsekwentnym. Udało mu się rozwiązać kilka otwartych problemów matematycznych, czekających na to od blisko 20 lat."