Nagroda Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja

Laureat: Dominik Kwietniak, Leszek Pieniążek

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność dydaktyczna

Rok: 2013

Rodzaj: nagroda

Charakter: zespołowa

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak czytamy na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja, indywidualna bądź zespołowa przyznawana jest za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę ze szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży i ludzi dorosłych, za autorstwo podręczników metodycznych o dużym znaczeniu oraz za innowacyjność w zakresie pomocy naukowych.