Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków

Laureat: Marek Jarnicki

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 1979

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: PTM