Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Laureat: Łukasz Kosiński

Rodzaj uhonorowanej działalności: wyróżniona rozprawa doktorska

Rok: 2011

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Prezes Rady Ministrów