Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Laureat: Bartosz Walczak

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2016

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego