Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa

Laureat: Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 1999

Rodzaj: nagroda

Charakter: zespołowa

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polska Fundacja Upowszechniania Nauki oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk

Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa jest przyznawana corocznie od 1995 za upowszechnianie i popularyzację nauki. Laureaci zostali nagrodzeni za najlepsze książki popularnonaukowe polskich autorów opublikowane w latach 1995-1998: "Bezmiar matematycznej wyobraźni" i "Diamenty matematyki".