I Nagroda w Konkursie Towarzystwa Asystentów UJ na najlepszą pracę naukową

Laureat: Krzysztof Ciesielski

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 1995

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Towarzystwo Asystentów UJ

Laureat otrzymał nagrodę za najlepszą pracę naukową autorstwa niesamodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego UJ.