II Nagroda w Konkursie Uniwersytetu Warszawskiego na pytanie egzaminacyjne

Laureat: Krzysztof Ciesielski

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność dydaktyczna

Rok: 1995

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Uniwersytet Warszawski

Laureat otrzymał II Nagrodę (pierwszej nie przyznano) w Konkursie Uniwersytetu Warszawskiego na pytania egzaminacyjne dotyczące egzaminu wstępnego na Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze.