Nagroda główna Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Samuela Dicksteina

Laureat: Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność w zakresie kultury matematycznej

Rok: 1995

Rodzaj: nagroda

Charakter: zespołowa

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Laureaci otrzymali nagrodę za prace popularyzujące matematykę.