Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia

Laureat: Krzysztof Ciesielski

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 1987

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Edukacji Narodowej