Stypendium dla młodych naukowców „Zostańcie z nami!”

Laureat: Maciej Ulas

Rodzaj uhonorowanej działalności: osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Rok: 2009

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Fundacja Tygodnika "Polityka"

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Nagradzane są osoby, które w ciągu roku lub dwóch lat poprzedzających przyznanie nagrody odniosły sukces w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.