Stypendium START 2010

Laureat: Maciej Ulas

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2010

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Roczne stypendia przeznaczone są dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.