Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską

Laureat: Tomasz Kapela

Rodzaj uhonorowanej działalności: wyróżniona rozprawa doktorska

Rok: 2005

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Prezes Rady Ministrów

Tytuł rozprawy doktorskiej - "Choreografie w problemie N-ciał"