Stypendium dla doświadczonych naukowców Fundacji im. Aleksandra von Humboldta

Laureat: Michał Wojtylak

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2012

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: Fundacja im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja im. Alexandra von Humboldta jest fundacją wspierającą międzynarodową kooperację naukowo-badawczą. Umożliwia ona wysoko wykwalifikowanym zagranicznym naukowcom dłuższe pobyty badawcze na terenie Niemiec i wspiera kontakty naukowe.