Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Laureat: Dominik Burek

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2022

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha przyznawana jest za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych (The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences). Wyróżniona rozprawa nosi tytuł “Arithmetic properties of finite quotients of Calabi-Yau type manifolds”, jej promotorem jest prof. dr hab. Sławomir Cynk