Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Laureat: Marcin Sroka

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2022

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha przyznawana jest za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych (The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences). Laureat otrzymał ją za rozprawę “Monge-Ampère’s equation in hypercomplex geometry”, której promotor jest prof. dr hab. Sławomir Kołodziej.