Program stypendialny im. M. Bekkera

Laureat: Marcin Kozik

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Laureat otrzymał stypendium za projekt "Problemy Spełnialności Więzów z Przyrzeczeniami: przypadek Boolowski, kolorowania i dowody trudności." Program Bekker NAWA stwarza doktorantom i naukowcom z polskich instytucji akademickich i naukowych możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych.