Program stypendialny im. Bekkera

Laureat: Marcin Kozik

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2022

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: NAWA

stypendium im. Bekkera projekt "Problemy Spełnialności Więzów z Przyrzeczeniami: przypadek Boolowski, kolorowania i dowody trudności."