Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia

Laureat: Marek Jarnicki

Rodzaj uhonorowanej działalności: wyróżniona rozprawa doktorska

Rok: 1978

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki