Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Laureat: Anna Szczepanek

Rodzaj uhonorowanej działalności: wyróżniona rozprawa doktorska

Rok: 2020

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Prezes Rady Ministrów

Laureatka otrzymała nagrodę za pracę doktorską „Quantum dynamical entropy of unitary operators in finite-dimensional state spaces” - „za duży wkład w teorię układów dynamicznych i informatykę kwantową: zbadanie chaotyczności układu kwantowego poprzez klasyczną entropię dynamiczną przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi matematycznych, zaś w informatyce kwantowej za zbadanie jakie własności zachowują się przy mnożeniu tensorowym".