Nagroda Pro Arte Docendi

Laureat: Marek Jarnicki

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność dydaktyczna

Rok: 2016

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Uniwersytet Jagielloński

Na stronie poświęconej nagrodzie czytamy: "Nagrodę Pro Arte Docendi przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej."