Nagroda im. Otto Wichterle

Laureat: Tomasz Kania

Rodzaj uhonorowanej działalności: osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: Czeska Akademia Nauk

Nagrody wręczane są młodym badaczom za ich znaczący wkład w rozwój nauki.