Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Laureat: Marek Śmieja

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: MNiSW

trzyletnie Stypendium dla wybitnych młodych naukowców