Stypendium START 2021

Laureat: Stanisław Jastrzębski

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

roczne stypendium Stypendium START 2021