Program stypendialny im. M. Bekkera

Laureat: Piotr Kalita

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2020

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych.