Program stypendialny im. M. Bekkera

Laureat: Piotr Kalita

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: NAWA