Srebrna Nagroda Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK)

Laureat: Anna Szczepanek

Rodzaj uhonorowanej działalności: wyróżniona rozprawa doktorska

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej

Srebrna Nagroda Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) za rozprawę doktorską „Quantum dynamical entropy of unitary operators in finite-dimensional state spaces” (promotor: Wojciech Słomczyński). za najlepszą pracę doktorską z informacji kwantowej obronioną w Polsce w 2020 roku.