Nagroda im. Profesor Urszuli Ledzewicz

Laureat: Anna Szczepanek

Rodzaj uhonorowanej działalności: wyróżniona rozprawa doktorska

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Politechnika Łódzka

Pierwsza Nagroda im. Profesor Urszuli Ledzewicz za pracę doktorską z dziedziny zastosowań matematyki za rozprawę „Quantum dynamical entropy of unitary operators in finite-dimensional state spaces”