Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Laureat: Maciej Ulas

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2014

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są przeznaczone dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.