Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

Laureat: Marcin Sroka

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Instytut Matematyczny PAN oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego przyznawana przez Instytut Matematyki PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne, za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom, które nie ukończyły 30 lat. Uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród. Laureat otrzymał ją za prace z analizy geometrycznej dotyczące istnienia i regularności rozwiązań kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a.