Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha

Laureat: Jerzy Weyman

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2020

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Laureat otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów.