Nagroda Głowna im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Laureat: Jerzy Weyman

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Nagroda Główna PTM im. Stefana Banacha za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów.