Nagroda im. Edyty Szymańskiej III edycja

Laureat: Anna Szymusiak

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2021

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Nagroda za pracę "Morphophoric POVMs, generalized qplexes, and 2-designs", opublikowaną w czasopiśmie "Quantum", której współautorem jest Wojciech Słomczyński. Wydział Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłosił III edycje konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2019-2020 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym.