Nagroda Pro Arte Docendi

Laureat: Piotr Tworzewski

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Uniwersytet Jagielloński

Nagrodę Pro Arte Docendi przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej.