Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego

Laureat: Piotr Tworzewski

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Edukacji i Nauki

Laureatami tej nagrody zostają osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.