całokształt dorobku naukowego

Laureat: Piotr Tworzewski

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Edukacji i Nauki

Laureat Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego