Nagroda Duncana Blacka

Laureat: Wojciech Słomczyński

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2021

Rodzaj: nagroda

Charakter: zespołowa

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: Public Choice Society - amerykańskie politologiczno-ekonomiczne towarzystwo naukowe

Nagroda za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Public Choice w roku 2020 "Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method". Członkowie zespołu międzywydziałowej jednostki Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ Prof. Wojciech Słomczyński (WMiI), prof. Jarosław Flis (WZiKS) oraz dr. Dariusz Stolicki (WSMiP).