Nagroda Duncana Blacka

Laureat: Wojciech Słomczyński

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2020

Rodzaj: nagroda

Charakter: zespołowa

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: Public Choice Society - amerykańskie politologiczno-ekonomiczne towarzystwo naukowe

Prof. Wojciech Słomczyński razem z prof. J. Flisem (WZiKS) oraz dr. D. Stolickim (WSMiP) otrzymali Nagrodę Duncana Blacka za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Public Choice w roku 2020. Wszyscy Autorzy są członkami zespołu międzywydziałowej jednostki Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Nagroda została przyznana za artykuł Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method. Wyróżniona praca poświęcona jest wzorowi, który pozwala na oszacowanie liczby mandatów w organie przedstawicielskim (np. Sejmie) na podstawie otrzymanej przez poszczególne komitety liczby głosów, gdy wybory odbywają się w systemie d'Hondta, oraz jego licznym zastosowaniom.