Nagroda im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków

Laureat: Marcin Sroka

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2021

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera

https://cbn.umk.pl/pl_PL/j.-p.-schauder-award-for-young-mathematicians