Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności

Laureat: Wojciech Kucharz

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2020

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polska Akademia Umiejętności

Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności