Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Umiejętności

Laureat: Wojciech Kucharz

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2020

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polska Akademia Umiejętności

Nagroda ta przyznawana jest w dziewięciu równorzędnych kategoriach co pięć lat przez Polską Akademię Umiejętności. Otrzymują ją uczeni związani z nauką polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody ogłosili prace wyróżniające się szczególnie wysoką wartością naukową. Prof. Wojciech Kucharz otrzymał nagrodę za przedstawienie wyników w ramach rzeczywistej geometrii algebraicznej, zaawansowanego działu współczesnej matematyki.