Nagroda Główna PTM im. Hugona Steinhausa

Laureat: Piotr Zgliczyński

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2016

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczna