Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Laureat: Klaudiusz Wójcik

Rodzaj uhonorowanej działalności: inne

Rok: 2020

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Klaudiusz Wójcik otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Niewątpliwie doceniona została wiodąca rola odegrana przez Niego przy organizacji Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM we wrześniu 2019 r., powszechnie uznanego za jedną z najwspanialszych imprez naukowych w naszym kraju w ostatnich latach.