Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków

Laureat: Dominik Burek

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2019

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: PTM

Nagrodę przyznano za cykl czterech prac z tematyki rozmaitości Calabi-Yau opublikowanych w renomowanych czasopismach matematycznych.