START

Laureat: Jakub Konieczny

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2019

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: FNP