Baskerville Fellowship 2001

Laureat: Marcin Kulczycki

Rodzaj uhonorowanej działalności: osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Rok: 2001

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: Uniwersytet w Auburn w USA

Nagroda ta przyznawana jest doktorantom za osiągnięcia naukowe.