The Best 3-Minute Presentation w czasie konferencji AAAI-19 Conference.

Laureat: Michał Zając, Konrad Żołna

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2019

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: zespołowa

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: AAAI-19 Conference