Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha

Laureat: Wojciech Kucharz

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2018

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: PTM

Laureat otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za całokształt wyników w dziedzinie rzeczywistej geometrii algebraicznej.