AIMS Student Paper Competition - honorable mention

Laureat: Piotr Kamieński

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2014

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: American Institute of Mathematical Sciences

http://www.aimsciences.org/conferences/2014/2014_students.html