Prix Szolem Mandelbrojt

Laureat: Sławomir Dinew

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2017

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: Instytut Francuski w Polsce