Prix Szolem Mandelbrojt

Laureat: Sławomir Dinew

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2017

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: Instytut Francuski w Polsce

Dr Sławomir Dinew (Instytut Matematyki) otrzymał Nagrodę im. Szolema Mandelbrojta (Prix Szolem Mandelbrojt) dla matematyków polskich, którzy nie ukończyli 45 roku życia ustanowioną przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym.