Open Mind Prize

Laureat: Andrzej Grzesik

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2018

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polska Konferencja Kombinatoryczna

Dr Andrzej Grzesik otrzymał Nagrodę Open Mind przyznawaną co dwa lata podczas Polskiej Konferencji Kombinatorycznej w Będlewie. Nagroda Open Mind przyznawana jest młodym polskim naukowcom za wybitne dokonania w zakresie kombinatoryki. Wśród osiągnięć naukowych dr. Andrzeja Grzesika warto wymienić rozwiązanie dwóch problemów Erdősa z teorii grafów oraz hipotezy Lovásza dotyczącej skończenie wymuszalnych granic grafowych.