Open Mind Prize

Laureat: Andrzej Grzesik

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2018

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polish Combinatorial Conference