Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Laureat: Andrzej Grzesik

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2018

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego