Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Laureat: Wojciech Kucharz

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2017

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Prezes Rady Ministrów