Najlepsza praca naukowa dotycząca matematyki i jej zastosowań

Laureat: Andrzej Krajniak, Marian Mrozek, Marcin Żelawski

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2013

Rodzaj: nagroda

Charakter: zespołowa

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Centrum Zastosowań Matematyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej