Najlepsza praca naukowa dotycząca matematyki i jej zastosowań

Laureat: Andrzej Krajniak, Marian Mrozek, Marcin Żelawski

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2013

Rodzaj: nagroda

Charakter: zespołowa

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Centrum Zastosowań Matematyki, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Tytuł nagrodzonej pracy: "Homological methods for extraction and analysis of linear features in multidimensional images", Pattern Recognition, Volume 45, Issue 1, January 2012, Pages 285-298.