Best European Invention Award

Laureat: Michał Markiewicz

Rodzaj uhonorowanej działalności: osiągnięcia naukowo-techniczne

Rok: 2016

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: World Invention Intellectual Property Associations